İnsan Kaynakları Felsefemiz

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Riw Müşteri ve çalışan memnuniyeti ilkesi ile başarılı çalışmalar sürdürmektedir.Riw insan kaynakları konusunda çalışan memnuniyetini esas almaktadır.Riw’in başarısında en büyük etkenin nitelikli insan kaynağı ve çalışan başarısı olduğunu bilmekte ve insan kaynakları konusunda sürekli bir gelişim içinde olmaktadır.

Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanların da ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimiz stratejik hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanımızın da kendi gelişimine de olanak sağlamasına fırsat vermek, İnsan Kaynakları politikalarımızın temel öğelerindendir. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz

Otomotiv sektöründe yüksek teknoloji ve kalite ile üretim yapan Riw profesyonel insan kaynakları yönetiminin uygulandığı,çalışanlarının memnun ve bağlı olduğu,birçok sektör çalışanının çalışmak istediği bir firmadır.

Ücret Yönetimi

Riw Otomotiv ücret sisteminde adil ve rekabetçi bir politika yapmaktadır.Sektördeki eşdeğer pozisyonlar ve şirket içi dengeler gözetilerek ücretler belirlenmektedir. İşe alımda ücret, temel olarak pozisyonun gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinliklere, iş bazında sorumluluklara, adayların eğitim ve iş tecrübelerine dayanarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenir.

Seçme ve Yerleştirme

Riw Otomotiv’e başvuran adayların, bilgi ve becerilerinin, pozisyon ile uygun olması temel şart olarak esas alınır. Adayların eğitim düzeyleri, bilgi ve becerileri, deneyimleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Oryantasyon Eğitimi ve İşe Başlama

Riw Otomotiv’e yeni başlayan çalışanlar, eğitim faaliyetlerine, şirkete hızlı ve kolay uyumunu sağlayan Riw Oryantasyon Programı ile başlar. İş başı yapan kişi pozisyona bağlı olarak değişen oryantasyon programına alınır.

Riw Automotive
Doğrudan Başvuru

Başvurularınız insan kaynakları bölümümüzce değerlendirilecek ve size bilgi verilecektir.

Online iş başvuru formunun gönderilmesinde problem yaşamanız durumunda, veya tarafımıza hakkınızda daha detaylı tanıtıcı bilgi vermek istiyorsanız bir iş başvuru mektubu ile birlikte CV nizi info@riwautomotive.com adresine e-posta ile gönderiniz veya Ankara için +90 312 278 53 66 ve İstanbul için +90 216 660 16 47'e faks çekebilirsiniz.

Riw Automotive
Online İş Başvuru Formu