Kalite ve Güvenlik

RIW otomotiv müşterilerinin güvenliğine her şeyden çok önem vermektedir. Bu yüzden sizlere güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Üretim tesislerimiz toplam kalite anlayışını kendine amaç edinmiş olup, şirketimizin bütün kademelerinde kaliteye gereken özen gösterilmektedir. Bütün üretim hatlarında aynı kalite mantığı ile üretimler gerçekleşmektedir.Riw üretim hatlarında son teknoloji üretim tezgahları kullanılmaktadır.Hedeflenen kalite bütün üretim süreçlerinde takip edilmektedir.

Riw Automotive
Üretim Kalitesi

RIW otomotiv kaliteyi temel alarak kurulmuştur. Kalite şirketimizin en öncelikli değeri olmakta ve markamızın sunduğu en önemli özelliğimizdir. Kendi bünyemizde bulunan araştırma ve geliştirme bölümümüz sayesinde ürün yelpazemizi her gün geliştirerek, müşterilerimize yüksek kalitede hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Her bir ürünümüz satış noktalarımıza gönderilmeden önce birçok defa kalite kontrolünden geçmekte ve hologramlı kutularımızla müşterilerimize sunulmaktadır. Bu sayede ürünlerimiz ilk kez nihai kullanıcılar tarafından açılmakta ve kullanılmaktadır. Toplam kalite anlayışını kendine amaç edinen firmamız, yapılan yatırımlar ve kalite çalışmaları sonucunda, üretim kapasitesini devamlı arttırmış ve hem Türkiye pazarında hem de yurtdışı pazarlarda aranan bir marka haline gelmiştir. TSE, ISO 9001kalite belgesine sahip ürünlerimizi bugün itibariyle Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya ve Asya da yer alan birçok ülkeye aktif olarak ihraç etmekteyiz.

Üretimin başlangıcından bitimine kadar olan bütün evrelerinde RIW otomotiv, ürünlerinin kalitesini yakından takip etmekte ve müşterilerine güvenlir ve yüksek kaliteli ürünlerin sunulduğundan emin olmaktadır. Ürünlerimiz üzerinde uzman Riw mühendisleri tarafından teknik analizler,dayanıklılık testleri ve ömür testleri yapılarak ürünlerimizde orijinal ürünlere göre birçok iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmıştır.

Riw Automotive
Kalite Politikamız
  • Teknolojik üretimle yüksek kalitede üretim yapmak.
  • Üretimden son müşteriye kadar olan süreçte müşteri memnuniyetini ön planda tutmak.
  • Şirket çalışanlarının şirket hedeflerine katkılarını maksimum dizeyde sağlamak.
  • Şirket çalışanlarının bilgi,beceri ve kabileyetlerini artırmak.
  • Şirket genelinde dürüst ,adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Tedarikçilerimizin gelişimini önemsemek ve bu gelişime katkıda bulunmak.
  • İnsana ve çevreye saygılı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Tüm ISG kurallarına ve mevzuatlarına uygun üretim gerçekleştirmek.
  • Sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek.
Riw Automotive
Kalite Belgelerimiz

ISO 9001 kalite belgelerine sahiptir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen bu belgenin adına ISO 9001 denir.

ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından uluslararası standard olarak yayınlanan ve Avrupa Topluluğu ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır

Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

Liderlik

Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kişilerin Katılımı

Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Proses Yaklaşımı

Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli İyileştirme

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

Riw Automotive
ISG ve Çevre

Çevre ve İSG politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi faaliyetlerimizin olası risklerine karşı korumaktır. Çalışanlarımızın ve çevrenin tehlikelerden korunması için tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alınmaktadır.

Sigorta Belgelerimiz

Süspansiyon grubu ürünlerimiz Türkiye ve Dünyanın birçok ülkesinde sigorta kapsamındadır.

Riw Automotive